Ana Sayfa Salih Bozok Salih Bozok’a yazdığı mektup, 28 Eylül 1915

Salih Bozok’a yazdığı mektup, 28 Eylül 1915

653
0
PAYLAŞ

28.09.1915

Kardeşim Salih,
Mektuplarınızı aldım. Samimiyet ve fart-ı uhuvvetinize1 teşekkür ederim. Yüzbaşı Ahmet Efendi şifahen çok selamlarınızı da getirdi. Nuri Bey’le ara sıra görüşüyoruz.

Karşımızda düşman artık bimecal2 bir hale gelmiştir. İnşallah yakında kamilen def edilir. Herhalde vatanımız bu cihetten emindir.

Arkadaşların size söyledikleri şeyin henüz husul bulmamış olması cay-ı istigrabdır.3 Elbette ona istihkak kesp edilmiştir. Fakat “Kim olur zor ile maksuduna ruhayab-ı zafer / Gelir elbette zuhura ne ise hükm-i kader”. Bilirsin ki bizim maksudumuz vatana büyük bir mikyasta arz-ı hizmet eylemektir. Arkadaşların temenniyatı maksut olan hizmeti ifa edebilecek maddi mertebedir. Tabii zamanı gelince. Kaderde varsa o da olur. Bir aralık canım sıkıldı. Tekaüt olup kuşegüzin inziva olmayı4 da düşündüm. Olmadı. Şimdilik Cenab-ı Hakk’ın azametine sığınarak çalışıyorum.

Gözlerinden öperim.
M. Kemal

 

Kaynak: Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor, Salih Bozok, Yayına Hazırlayan: Can Dündar, 7. Baskı, Doğan Kitap. ISBN: 975-6719-63-X. Sayfa: 55-56